Simulación 6 con KUKA Sim Pro, Desprazamento de obxectos e soldadura.

Programación de robots industriais Off-Line.

  1. O robot 1 colle do chan as pezas a soldar e posiciónaas nos diferentes lugares de traballo .
  2. O robot 2 encárgase de soldar as pezas.

Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia que o robot 1 se sitúa na posición X=0, Y=0, Z=0.
 
Obxecto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B   C 
Robot 1 0 0 0 Componente Robot 0 0 0
Robot 2 1750 0 0 Componente Robot 0 0 0
Bloque Rojo -990 -990 0 Componente Bloque Rojo 0 0 0
Bloque Amarillo -500 -990 0  Componente Bloque Amarillo  0 0 0
Bloque Verde 0 -990 0  Componente Bloque Verde  0 0 0

 

Loading...


 Links de Interese:


Data Publicación: 02/12/2020