Programación 11 V2 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Exemplo usando estas instrucións  MoveL Offs, WaitTime & FOR; Se quere realizar o exemplo pode tomar como base a estación Estación PROG_11 V2 Vacía:
  MODULE Module1
  	CONST robtarget Primera_Pos:=[[-0.222935967,0.000098037,49.999436079],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    VAR num NSec := 0;
    CONST jointtarget Home_Abs:=[[0,0,0,0,30,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    
    VAR num X;
    VAR num Y;
    VAR num Z;
    
  	PROC main()
      
      X := 0;
      Y := 0;
      
      MoveAbsJ Home_Abs,v1000,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        MoveL Offs(Primera_Pos,X,0,0),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        X := X + 100;
        
      ENDFOR
      
      FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        MoveL Offs(Primera_Pos,X,Y,0),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        Y := Y + 100;
        
      ENDFOR
      
      FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        X := X - 100;
        MoveL Offs(Primera_Pos,X,Y,0),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        
      ENDFOR
      
  	  Soldar;
      
      MoveAbsJ Home_Abs,v1000,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      
  	ENDPROC
    
    PROC Soldar()
    
      MoveL Offs(Primera_Pos,X,Y,0),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      MoveL Offs(Primera_Pos,X,Y,-50),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      SetDo Q1,1;
      WaitTime 2;
      SetDo Q1,0;
      MoveL Offs(Primera_Pos,X,Y,0),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      
    ENDPROC
  ENDMODULE

  Loading...


   Links de Interese:


  Data Publicación: 03/03/2021