Programación 12 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Exemplo usando estas instrucións  MoveL Offs & FOR; Se quere realizar o exemplo pode tomar como base a estación: Estación ABB 1 Ventosa:
  MODULE Module1
    CONST robtarget Target_10:=[[24.000115009,23.999900721,78.0403562],[0.70710679,0.000000031,0.707106772,-0.000000006],[-1,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    VAR num DesY := 0;
    VAR num AX := 0;
    VAR num AY := 0;
    VAR num AZ := 1;
    CONST jointtarget JointTarget_1:=[[0,0,0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    
  	PROC main()
      
      SetDO D652_10_DO1,0;
      SetDO D652_10_DO2,1;
              
      FOR Z FROM 1 TO 0 DO
        FOR Y FROM 1 TO 0 DO
          FOR X FROM 1 TO 0 DO  
            
          MoveJ Offs(Target_10,0,0,0),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj1_Base_A;
          Coger;
          MoveJ Offs(Target_10,(X*42),(Y*42),60),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj2_Base_B;
          AX := X;
          AY := Y;
          AZ := Z;
          
          Dejar;
          
          ENDFOR
        ENDFOR
      ENDFOR
  
      MoveAbsJ JointTarget_1,v200,z100,tool2_Ventosa\WObj:=wobj1_Base_A;
      
  	ENDPROC
    
    	PROC coger()
            
            MoveL Offs(Target_10,0,0,(-40.04)),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj1_Base_A;
              SetDO D652_10_DO2,0;
              SetDO D652_10_DO1,1;
              WaitDI D652_10_DI4, 1;
            MoveL Offs(Target_10,0,0,0),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj1_Base_A;
      ENDPROC
      
      PROC dejar()
         
            MoveL Offs(Target_10,(AX*42),(AY*42),(AZ*(-40.04))),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj2_Base_B;
              SetDO D652_10_DO1,0;
              SetDO D652_10_DO2,1;
              WaitDI D652_10_DI4, 0;
            MoveL Offs(Target_10,(AX*42),(AY*42),60),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj2_Base_B;  
         
  	  ENDPROC
    
  ENDMODULE

  Loading...


   Links de Interese:


  Data Publicación: 03/03/2021