Programación 11 V3 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Exemplo usando estas instrucións  MoveL Offs, WaitTime & FOR; Se quere realizar o exemplo pode tomar como base a estación Estación PROG_11 V3 Vacía:
  
    MODULE Module1
  	VAR robtarget Primera_Pos:=[[-0.222935967,0.000098037,49.999436079],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    VAR num NSec := 0;
    VAR num NUMERO := 0;
    CONST jointtarget Home_Abs:=[[0,0,0,0,30,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  
    
  	PROC main()
      
      Primera_Pos.trans.x := -0.222935967;
      Primera_Pos.trans.y := 0.000098037;
      Primera_Pos.trans.z := 49.999436079;
      
      TPErase;
      TPReadnum NUMERO, "Introduzaca un número entre 1 y 4";
      MoveAbsJ Home_Abs,v1000,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      
      TEST NUMERO
      
      CASE 1: 
        TPWrite "Soldando Derecha";
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x + 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
        
      CASE 2: 
        TPWrite "Soldando Centro";
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x + 300;
        
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.y := Primera_Pos.trans.y + 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
        
      CASE 3: 
        TPWrite "Soldando Izquierda";
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x + 300;
        Primera_Pos.trans.y := Primera_Pos.trans.y + 300;
        
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x - 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
        
      CASE 4: 
        TPWrite "Soldando Derecha";
        
        
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x + 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
        
        TPWrite "Soldando Centro";
        
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.y := Primera_Pos.trans.y + 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
        
        TPWrite "Soldando Izquierda";
        
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x - 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
      
      
      ENDTEST
      
      
      
  	  Soldar;
      
      MoveAbsJ Home_Abs,v1000,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      
  	ENDPROC
    
    PROC Soldar()
    
      MoveL RelTool(Primera_Pos,0,0,0),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      MoveL RelTool(Primera_Pos,0,0,50),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      WaitTime 2;
      MoveL RelTool(Primera_Pos,0,0,0),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      
    ENDPROC
  ENDMODULE

  Loading...


   Links de Interese:


  Data Publicación: 05/03/2021