Simulación 2 con RobotStudio ABB, MoveJ.

Programación de robots industriais Off-Line.

 1. Aprender a facer movementos coa instrución " MoveJ".
 2. Para Aprender a Colocar o Robot, Solido, Ferramentas e saber engadir os primeiros Puntos, visite noso articulo: Simulación 1 ABB

Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia Mundo.
 
Obxecto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B   C 
Robot 0 0 620 Componente Robot 0 0 0
Solido (Bancada) -220 -300 0 Creación en RobotStudio 0 0 0
MyTool (Unida automáticamente ao Robot) 3 0 1214 Componente MyTool 180 60 180

 

Loading...


Loading...


 RAPID:

MODULE Module1
	CONST robtarget Target_10:=[[547.330665099,0,451.64730631],[0.190808996,0,0.981627183,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_20:=[[579.997326386,-300.000184257,-0.002460883],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_30:=[[580.000005471,300.000017813,-0.000058921],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_20_2:=[[580.004388386,-300.000173756,49.997538618],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_30_2:=[[580.007086271,300.000028414,49.999940578],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  !***********************************************************
  !
  ! Módulo: Module1
  !
  ! Descripción:
  !  <Introduzca la descripción aquí>
  !
  ! Autor: Carlos Urrestarazu
  !
  ! Versión: 1.0
  !
  !***********************************************************
  
  
  !***********************************************************
  !
  ! Procedimiento Main
  !
  !  Este es el punto de entrada de su programa
  !
  !***********************************************************
  PROC main()
		MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
		MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
		MoveJ Target_20,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
    WaitTime 2;
		MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
		MoveJ Target_30_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
		MoveJ Target_30,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
    WaitTime 2;
		MoveJ Target_30_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
		MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
    !Añada aquí su código
  ENDPROC
ENDMODULE

 Links de Interese:


Data Publicación: 09/11/2020 

Simulación 1 con RobotStudio ABB, Inserir Robot e Primeros Puntos.

Programación de robots industriais Off-Line.

{slider title="1. Aprender os primeiros pasos en RobotStudio Crear un archivo." open="true" alias="1. Aprender os primeiros pasos en RobotStudio Crear un archivo."}

1. Aprender os primeiros pasos en RobotStudio Crear un archivo.


1.1º Abrimos RobotStudio de ABB, ao abrilo atoparémonos coa seguinte pantalla:

1.2º Crearemos unha estación baleira da seguinte forma:

 

{slider title="2. Agregar Robot, Tool e Solido." alias="2. Agregar Robot, Tool e Solido."}

2. Agregar Robot, Tool e Solido.


2.1º Unha vez creada apareceranos a seguinte pantalla:

2.2º Iremos á biblioteca de ABB e inseriremos o Robot IRB 120 (no noso caso) da seguinte forma:

2.3º Apareceranos a seguinte xanela onde daremos Aceptar.

2.4º Agora importaremos unha Tool para o Robot, no noso caso importaremos MyTool, un facho de soldadura.

2.5º Agora conectaremos a Ferramenta " MyTool" e conectarémola ao robot que engadimos anterior mente, no noso caso é o IRB120_3_58__01().

2.6º Dirémoslle que si queremos actualizar a posición.

2.7º Unha vez conectada a Ferramenta, inseriremos un adoitado a modo de bancada.

2.8º Abriranos un xanela titulada: "Crear tetraedro" onde configuraremos a Lonxitude, a Anchura e o Alto tal e como se ve na imaxe, para finalizar darémoslle a crear.

 

{slider title="3. Mover Posición Robot e Solido, conectar Tool." alias="3. Mover Posición Robot e Solido, conectar Tool."}

3. Mover Posición Robot e Solido, conectar Tool.


3.1º Cambiaremos a Posición do Robot, primeiro abriremos o panel para cambiar a posición da seguinte forma:

 3.2º Con referencia en "Mundo" cambiaremos os valores de Posición Z a 620mm, tal e como se ve na imaxe, despois aplicaremos vos cambios.

 3.3º Agora cambiaremos a Posición ao Adoitado (nosa especie de bancada) isto farémolo igual que co robot, é dicir da seguinte forma:

3.4º Agora con referencia en "Mundo" Cambiaremos o valor de Posición X a -220mm, Posición E a -300mm, unha vez cambiado aplicaremos os cambios.

3.5º O deseño quedaranos tal e como se ve na seguinte imaxe:

 

 

{slider title="4. Insertar Sistema do Robot." alias="4. Insertar Sistema do Robot."}

4. Insertar Sistema do Robot.


4.1º Agora engadiremos un Sistema para o Robot, iremos a "Sistemas de robot" e clicaremos en "Desde deseño" tal e como se indica na imaxe.

 

4.2º Apareceranos a seguinte xanela, onde seleccionaremos o seguinte sistema: "6.07.00.00" e clicaremos en Seguinte.

4.3º Faremos clic en Seguinte de novo.

4.4º Nesta xanela iremos a "Opcións" onde cambiaremos o idioma.

4.4º Faremos clic en Language, a continuacion desmarcaremos " English" e marcaremos " Spanish" e darémoslle a "Aceptar", tal e como se ve na imaxe.

4.5º Darémoslle a "Aceptar".

4.6º Esperamos a que o controlador se Cre de maneira adecuada, cando este terminado a barra de estado Inferior indicará: "Estado de controlador 1/1.

4.7º Como observamos na imaxe, cando o Sistema esta preparado aparécenos da seguinte maneira: 

 

{slider title="5. Insertar Ruta, Puntos e Trayectoria." alias="5. Insertar Ruta, Puntos e Trayectoria."}

5. Insertar Ruta, Puntos e Trayectoria.


5.1º Inseriremos un roteiro baleiro para comezar a crear Puntos para facer a traxectoria do robot.

5.2º Cambiamos el nombre de la Trayectoria de "Path_10" por "main".

5.3º Como observamos ao poñer " main" RobotStudio engádenos: "(punto de entrada)", a continuación programaremos unha posición, estando o Robot en "Casa" (Home).

 5.4º Sairanos a seguinte xanela, onde contestaremos que "Si".

 5.5º Expandiremos "&Objetos de Trabajo y Puntos".

5.6º Expandiremos "wobj0".

5.7º Expandiremos "wobj0_de".

5.8º Agora arrastraremos o "Target_10" a "main" para empezar a programar o roteiro que vai realizar o robot, realizaremos o proceso de programar posición e engadir ao roteiro as veces que necesitemos, no roteiro podemos inserir mais dunha vez cada punto.

5.8º Agora moveremos o Robot, seleccionaremos a Ferramenta " MyTool" e moverémolo coa Opción movemento lineal.

5.9º Se queremos facer un movemento do robot por eixos mais exacto farémolo da seguinte maneira:

5.10º Apareceranos a seguinte xanela, onde teremos todos os eixos do robot, e poderemos movelos con maior exactitude.

5.11º Tamén poderemos mover os puntos de maneira exacta con coordenadas.

5.12º Despois apareceranos esta xanela onde poderemos cambialos.

 

{slider title="6. Sincronizar con RAPID e Simular." alias="6. Sincronizar con RAPID e Simular."}

6. Sincronizar con RAPID e Simular.


6.1º Unha vez engadimos todos os puntos, e programado todo o roteiro ( main ), procederemos a Sincronizar co RAPID da seguinte maneira:

6.2º Aceptaremos...

6.3º Agora simularemos para probar o noso programa. 

 

{slider title="7. Gardar e Exportar para compartir." alias="7. Gardar e Exportar para compartir."}

7. Gardar e Exportar para compartir.


7.1º Agora Exportaremos a Estación, para poder abrila noutro PC e para que non se nos sobrescriban os proxectos, como no noso caso aínda non gardaramos a estación o primeiro será gardala, iremos a arquivo.

7.2º Gardaremos a estación.

7.3º Iremos de novo a Arquivo para xerar o " Pack and Go".

 7.4º Iremos Compartir "" e daremos clic en " Pack and Go".

7.5º Seleccionaremos o Roteiro de Gardado e aceptaremos, unha vez terminamos con isto teremos o noso proxecto terminado e listo para compartir.

  {/sliders}

 
 

Info de Interese:
 
Obxecto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B   C 
Robot 0 06 620 Componente Robot 0 0 0
Solido (Bancada) -220 -300 0 Creación en RobotStudio 0 0 0
MyTool (Unida automáticamente ao Robot) 3 0 1214 Componente MyTool 180 60 180

 Links de Interese:


Data Publicación: 12/11/2020