Simulación 7 con RobotStudio ABB, Paletizado bloques.

Programación de robots industriais Off- Line.

 1. Aprender a crear Subrutinas.
 2. Crear Bases.
 3. Usar Entradas e Saídas Dixitais.

Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia Mundo.
 
Obxecto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B  C 
Robot 0 0 0 Robot componente 0 0 0
Euro Pallet -580 -1880 0 Componente Euro Pallet 0 0 0
Cinta 1220 2750 0 Componente Cinta 0 0 -90
Pieza piedra - - - Componente Pieza piedra 0 0 0
SC_Ventosa - - - Componente SC_Ventosa - - -
Estación Completa (Vacía) - - - Estación Completa - - -


Loading...


 RAPID:

MODULE Module1
	CONST jointtarget Home:=[[0,0,0,0,90,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_10:=[[250.000246191,243.999999646,399.999789098],[0.006327508,0.000000015,-0.999979981,0],[0,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_20:=[[256.327627522,243.99999974,899.959751741],[0.006327508,0.000000015,-0.999979981,0],[0,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_30:=[[623.512596326,229.204785272,1245.960036282],[0.004483287,-0.705657789,-0.708524556,-0.004465148],[-2,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_40:=[[385.202826132,-594.895337591,900.405447727],[0.0044833,-0.705657806,-0.70852454,-0.004465163],[-2,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_50:=[[385.163075225,-588.692570194,401.064983399],[0.004483281,-0.705657776,-0.708524569,-0.004465139],[-2,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	
  CONST robtarget Target_70:=[[385.177,-192.977,400.183],[0.004482755,-0.705659614,-0.708522746,-0.00446464],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_60:=[[385.177,92.977,900.143],[0.004482755,-0.705659614,-0.708522746,-0.00446464],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_60_2:=[[385.177,92.977,650.163],[0.004482755,-0.705659614,-0.708522746,-0.00446464],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  
  CONST robtarget Target_90:=[[788.329685601,-590.20796472,400.182663496],[0.00448328,-0.705657774,-0.708524572,-0.004465138],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_80:=[[988.354,-596.13,900.143],[0.004482755,-0.705659614,-0.708522746,-0.00446464],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_80_2:=[[988.342,-592.966,650.163],[0.004482755,-0.705659614,-0.708522746,-0.00446464],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  
  
  
  CONST robtarget Target_110:=[[788.33,-192.977,400.183],[0.004482755,-0.705659614,-0.708522746,-0.00446464],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_100:=[[988.33,92.977,900.143],[0.004482755,-0.705659614,-0.708522746,-0.00446464],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_100_2:=[[988.33,92.977,650.163],[0.004482755,-0.705659614,-0.708522746,-0.00446464],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_30_2:=[[1130.065271244,229.204763256,1245.960026454],[0.004483274,-0.705657796,-0.70852455,-0.004465143],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];


  PROC main()
		INICIO;
		MoveAbsJ Home,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0;
    CINTA;
    CAJA_1;
    CINTA;
    CAJA_2;
    CINTA;
    CAJA_3;
    CINTA;
    CAJA_4;
    MoveAbsJ Home,v1000,fine,tool0\WObj:=wobj0;
    !Añada aquí su código
  ENDPROC
	PROC INICIO()
		SetDO Out_1,0;
		SetDO Out_2,0;
		SetDO Out_3,0;

	ENDPROC
	PROC COGER()
	  SetDO Out_2,0;
	  SetDO Out_1,1;
	  WaitDI IN_1,1;
		WaitTime 0.5;
	ENDPROC
	PROC SOLTAR()
	  SetDO Out_1,0;
	  SetDO Out_2,1;
	  WaitDI IN_1,1;
		WaitTime 0.5;
	ENDPROC
	PROC CINTA()
	  MoveJ Target_20,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Cinta;
	  Arrancar_Cinta;
	  Esperar_Caja;
	  Parar_Cinta;
	  MoveL Target_10,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Cinta;
		COGER;
		MoveL Target_20,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Cinta;
	ENDPROC
	PROC CAJA_1()
		MoveJ Target_30,v1000,z100,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
		MoveL Target_40,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
		MoveL Target_50,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
    SOLTAR;
    MoveL Target_40,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;

	ENDPROC
	PROC CAJA_2()
		MoveJ Target_30,v1000,z100,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
		MoveL Target_60,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
		MoveL Target_60_2,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
		MoveL Target_70,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
    SOLTAR;
    MoveL Target_60,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;

	ENDPROC
	PROC CAJA_3()
    MoveJ Target_30_2,v1000,z100,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
    MoveL Target_80,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
    MoveL Target_80_2,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
    MoveL Target_90,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
    SOLTAR;
    MoveL Target_80,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;

	ENDPROC
	PROC CAJA_4()
    MoveL Target_30_2,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
    MoveL Target_100,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
    MoveL Target_100_2,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
    MoveL Target_110,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;
    SOLTAR;
    MoveL Target_100,v1000,fine,tVacuum\WObj:=W_Pallet;

	ENDPROC
	PROC Arrancar_Cinta()
	  SetDO Out_3,1;
	ENDPROC
	PROC Esperar_Caja()
	  WaitDI IN_2,1;
	ENDPROC
	PROC Parar_Cinta()
	  SetDO Out_3,0;
	ENDPROC
ENDMODULE

Enlaces de Interese:


Data Publicación: 22/02/2020 

Simulación 6 con RobotStudio ABB, Movemento e soldadura de Pezas.

Programación de robots industriais Off- Line.

 1. Aprender a crear Subrutinas.
 2. Crear Bases.
 3. Usar Entradas e Saídas Dixitais.

Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia Mundo.
 
Obxecto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B  C 
Robot Manipulación 0 0 0 Robot componente 0 0 0
Robot Soldadura (Eje J2 a -45º) 1000 0 0 Robot componente 0 0 180
Pieza Roja -150 -500 0 Componente Pieza Roja 0 0 90
Pieza Amarilla 50 -500 0 Componente Pieza Amarilla 0 0 90
Pieza Verde 100 0 0 Componente Pieza Verde 0 0 0
AW Gun PSF 25 (Unida automáticamente al Robot) - - - Componente AW Gun PSF 25 - - -
SC_Ventosa - - - Componente SC_Ventosa - - -
Estación Completa (Vacía) - - - Estación Completa - - -


Loading...


 RAPID Manipulador:

MODULE Module1
  CONST robtarget Home:=[[386.004554105,0,581.499960942],[0.500000012,0,0.866025397,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_10:=[[49.730279581,100.440025087,149.981241653],[0,0.707106797,0.707106766,0],[-2,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_20:=[[49.730304056,100.439981861,49.981282345],[0,0.707106781,0.707106781,0],[-2,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget P10:=[[49.765724917,100.425,149.999838243],[0.000000014,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget P20:=[[49.765727717,100.425,49.999838243],[0.000000014,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_30:=[[100.000249448,49.99963386,150.000149799],[-0.000000007,0.001448531,0.999998951,0.000000004],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_40:=[[100.000212406,49.999598382,50.000149659],[-0.000000008,0.001448527,0.999998951,0.000000004],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_50:=[[249.765970148,100.425451843,150.000150551],[-0.000000005,0.489418083,0.872049276,0.000000008],[-1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_60:=[[249.765982427,100.425428004,50.000144264],[-0.000000018,0.489418088,0.872049273,0.000000032],[-2,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_70:=[[100,250.001,150],[0,-0.275637356,0.961261696,0],[-1,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_80:=[[100,250.001,50],[0,-0.275637356,0.961261696,0],[0,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_90:=[[449.765885214,100.424753867,150.000141196],[-0.000000027,0.20132072,0.979525379,0.000000025],[-1,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_100:=[[449.765894995,100.424798324,50.000043167],[-0.000000034,0.201320691,0.979525385,0.000000033],[-1,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_110:=[[100,450,150],[0,-0.551936985,0.833885822,0],[0,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_120:=[[100,450,50],[0,-0.551936985,0.833885822,0],[0,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_130:=[[113.917617582,0,581.499976926],[0.50000002,0,0.866025392,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_140:=[[-50,100,150],[0,-0.707106781,0.707106781,0],[0,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_150:=[[-50,100,50],[0,-0.707106781,0.707106781,0],[0,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_160:=[[-250,100,150],[0,0.874619707,-0.48480962,0],[0,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_170:=[[-250,100,50],[0,0.874619707,-0.48480962,0],[0,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_180:=[[-450,100,150],[0,0.979924705,-0.199367934,0],[1,-1,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  CONST robtarget Target_190:=[[-450,100,50],[0,0.979924705,-0.199367934,0],[1,0,-1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_220:=[[136.004554105,-300,581.499960942],[0.500000012,0,0.866025397,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Home2:=[[113.917617582,0,581.499976926],[0.50000002,0,0.866025392,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

	PROC main()
    WaitDI IN_1,0;
    SetDO OUT_2, 1;
    SetDO OUT_1, 0;
    
    MoveJ Home,v1000,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
    Secuancia_1;
    WaitTime 10;
    Secuencia_2;
    Secuencia_3;
    WaitTime 9;
    Secuencia_4;
    MoveJ Home,v1000,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;

	ENDPROC
	PROC coger()
    SetDO OUT_2, 0;
    SetDO OUT_1, 1;
    WaitDI IN_1,1;
	ENDPROC
	PROC soltar()
    SetDO OUT_1, 0;
    SetDO OUT_2, 1;
    WaitDI IN_1,0;
	ENDPROC
	PROC Secuancia_1()
    MoveJ Target_10,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    MoveL Target_20,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    coger;
    MoveL Target_10,v1000,z100,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    MoveL Target_30,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_40,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    soltar;
    MoveL Target_30,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_50,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    MoveL Target_60,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    coger;
    MoveL Target_50,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    MoveL Target_70,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_80,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    soltar;
    MoveL Target_70,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_90,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    MoveL Target_100,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    coger;
    MoveL Target_90,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    MoveL Target_110,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_120,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    soltar;
    MoveL Target_110,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
		MoveL Home2,v500,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;

	ENDPROC
  PROC Secuencia_2()
    MoveL Target_30,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_40,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    coger;
    MoveL Target_30,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_140,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    MoveL Target_150,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    soltar;
    MoveL Target_140,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    MoveL Target_70,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_80,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    coger;
    MoveL Target_70,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_160,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    MoveL Target_170,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    soltar;
    MoveL Target_160,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    MoveL Target_110,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_120,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    coger;
    MoveL Target_110,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_180,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    MoveL Target_190,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    soltar;
    MoveL Target_180,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
  ENDPROC
  PROC Secuencia_3()
    MoveL Target_140,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    MoveL Target_150,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    coger;
    MoveL Target_140,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    MoveL Target_30,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_40,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    soltar;
    MoveL Target_30,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_160,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    MoveL Target_170,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    coger;
    MoveL Target_160,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    MoveL Target_70,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_80,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    soltar;
    MoveL Target_70,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_180,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    MoveL Target_190,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    coger;
    MoveL Target_180,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_C;
    MoveL Target_110,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_120,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    soltar;
    MoveL Target_110,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
		MoveL Home2,v500,fine,MyNewTool\WObj:=wobj0;
  ENDPROC
  PROC Secuencia_4()
    MoveL Target_30,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_40,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    coger;
    MoveL Target_30,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_10,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    MoveL Target_20,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    soltar;
    MoveL Target_10,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    MoveL Target_70,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_80,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    coger;
    MoveL Target_70,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_50,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    MoveL Target_60,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    soltar;
    MoveL Target_50,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    MoveL Target_110,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_120,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    coger;
    MoveL Target_110,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_B;
    MoveL Target_90,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    MoveL Target_100,v500,fine,MyNewTool\WObj:=W_PIEZA_A;
    soltar;

  ENDPROC
ENDMODULE

 

RAPID Soldador:


MODULE Module1
	CONST robtarget HOME:=[[413.611385051,0,738.273644118],[0.428936943,0,0.903334433,0],[0,0,0,4],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_10:=[[198.576097689,499.61921205,79.963606194],[0.03270365,-0.175169299,0.98394468,0.00995262],[0,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_20:=[[199.999995085,500.000003781,49.999960872],[0.023035652,-0.170442296,0.985090299,0.003985676],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_30:=[[199.999999224,399.999998228,49.999957594],[0.023035724,-0.170442297,0.985090297,0.003985677],[0,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_40:=[[0.000019571,400.000013055,49.999962168],[0.023035758,-0.170442292,0.985090297,0.003985686],[0,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_50:=[[-0.000001789,499.999992836,49.999936301],[0.023035775,-0.17044229,0.985090297,0.003985685],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_60:=[[199.20910437,299.317738884,79.981692943],[0.02224914,-0.022790767,0.999444043,0.009857069],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_70:=[[200.0000012,299.999998876,49.999974287],[0.013280294,-0.008510458,0.999812191,0.01126002],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_80:=[[200.000000274,200.000002566,49.99996857],[0.01188574,0.048145564,0.99825121,0.032175374],[-1,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_90:=[[0.000007893,199.999993732,49.999906979],[0.011885807,0.048145545,0.998251211,0.032175362],[-1,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_100:=[[0.000006408,300.000000112,49.999947706],[0.011885835,0.048145525,0.998251212,0.032175341],[0,0,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_110:=[[198.457043669,100.085540751,79.960290755],[0.025734696,0.108958898,0.993712106,0.001390619],[-1,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_120:=[[200.00059469,100.000166257,50.000091322],[0.025734728,0.108958898,0.993712105,0.001390616],[-1,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_130:=[[200.000265557,0.00015883,49.999826191],[0.025772198,0.16540029,0.985889716,-0.000077929],[-1,0,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_140:=[[-0.000448969,-0.000212873,49.999483865],[0.025772238,0.165400295,0.985889714,-0.000077941],[-1,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
	CONST robtarget Target_150:=[[-0.000334187,100.000261997,49.999514596],[0.025772277,0.165400282,0.985889715,-0.000077947],[-1,-1,0,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  !***********************************************************
  !
  ! Módulo: Module1
  !
  ! Descripción:
  !  <Introduzca la descripción aquí>
  !
  ! Autor: Carlos Urrestarazu
  !
  ! Versión: 1.0
  !
  !***********************************************************
  
  
  !***********************************************************
  !
  ! Procedimiento Main
  !
  !  Este es el punto de entrada de su programa
  !
  !***********************************************************
  PROC main()
		MoveJ HOME,v1000,fine,AW_Gun\WObj:=wobj0;
		WaitTime 13;
		Suelda_Roja;
		Suelda_Amarilla;
		Suelda_Verde;
		MoveJ HOME,v1000,z100,AW_Gun\WObj:=wobj0;
		WaitTime 26;
		Suelda_Roja;
		Suelda_Amarilla;
		Suelda_Verde;
		MoveJ HOME,v1000,z100,AW_Gun\WObj:=wobj0;
    !Añada aquí su código
  ENDPROC
	PROC Suelda_Roja()
	  MoveJ Target_10,v1000,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_20,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_30,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_40,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_50,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_20,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_10,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	ENDPROC
	PROC Suelda_Amarilla()
	  MoveJ Target_60,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_70,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_80,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_90,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_100,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_70,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_60,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	ENDPROC
	PROC Suelda_Verde()
	  MoveJ Target_110,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_120,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_130,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_140,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_150,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_120,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	  MoveL Target_110,v500,fine,AW_Gun\WObj:=W_PIEZA_Soldar;
	ENDPROC
ENDMODULE​

Enlaces de Interese:


Data Publicación: 17/12/2020