Exercicio 4 con RobotStudio ABB, FlexPendant y Programación Fisica con IRB-120.

Programación de robots industriais Off-Line.

  1. Aprender a coa un facer movementos programadora "FlexPendant".
  2. Para Aprender a Colocar o Robot, Solido, Ferramentas e saber engadir os primeiros Puntos, visite noso articulo: Simulación 4.0 ABB

Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia Mundo.
 
Objeto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B  C 
Robot 0 0 805,00 Robot componente 0 0 0
Mesa Formación 792 0 0 Componente Mesa Formación 0 0 90
Plantilla 0 0 0 Componente Plantilla ABB 0 0 0
MyTool (Unida automáticamente al Robot) - - - Componente MyTool - - Rot Z = 90º
Estación Completa (Sin Programación) - - - Estación Completa - - -


Loading...


 RAPID:

MODULE MainModule
	!Comienzo Puntos Letra A;
	CONST robtarget p10:=[[353.02,0.00,472.37],[0.259767,-0.00800538,-0.96518,-0.0297443],[0,0,0,0],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p20:=[[412.48,-67.39,54.71],[0.00106795,-3.26644E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p30:=[[412.48,-67.39,14.71],[0.00106834,-3.27218E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p40:=[[476.76,-90.20,14.71],[0.00106949,-3.27749E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p50:=[[476.76,-74.42,14.71],[0.00106965,-3.27406E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p60:=[[463.35,-69.57,14.71],[0.00106895,-3.27153E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p70:=[[463.35,-47.31,14.71],[0.00106896,-3.27258E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p80:=[[476.77,-42.45,14.71],[0.00106952,-3.2726E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p90:=[[476.77,-26.67,14.71],[0.00106929,-3.26953E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p100:=[[412.48,-49.49,14.71],[0.00106853,-3.26923E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	!Final Puntos Letra A;
	!Comienzo Puntos Letra B;
	CONST robtarget p110:=[[412.59,-20.14,54.71],[0.00106848,-3.26906E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p120:=[[412.59,-20.14,14.71],[0.00106845,-3.27231E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p130:=[[476.77,-20.24,14.71],[0.00106865,-3.27223E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p140:=[[476.77,7.68,14.71],[0.00106825,-3.26992E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p160:=[[437.30,13.47,14.71],[0.00106808,-3.2685E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p150:=[[458.82,25.14,14.71],[0.00106802,-3.26942E-5,-0.999525,-0.0308026],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p170:=[[476.77,7.68,14.71],[0.00106821,-3.26974E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p180:=[[476.77,7.68,14.71],[0.00106821,-3.26974E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p190:=[[424.76,19.59,14.71],[0.00106801,-3.26791E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p200:=[[412.51,8.75,14.71],[0.00106752,-3.2657E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	!Final Puntos Letra B;
	!Comienzo Puntos Letra B_2;
	CONST robtarget p210:=[[412.59,32.22,54.71],[0.00106836,-3.27228E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p220:=[[412.59,32.22,14.71],[0.00106831,-3.27155E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p230:=[[476.77,32.12,14.71],[0.00106865,-3.27209E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p240:=[[476.77,60.04,14.71],[0.00106821,-3.26974E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p250:=[[459.16,77.45,14.71],[0.00106806,-3.26874E-5,-0.999525,-0.0308026],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p260:=[[437.30,65.83,14.71],[0.00106806,-3.26844E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p280:=[[412.51,61.11,14.71],[0.00106746,-3.26556E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget p270:=[[423.33,71.76,14.71],[0.00106774,-3.26728E-5,-0.999525,-0.0308025],[0,0,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	!Final Puntos Letra B_2;
	PROC main()
		MoveJ p10, v1000, fine, tool1_Pen;
		Sub_A;
		Sub_B;
		Sub_B_2;
		MoveJ p10, v1000, fine, tool1_Pen;
	ENDPROC
	PROC Sub_A()
		MoveJ p20, v1000, fine, tool1_Pen;
		MoveL p30, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p40, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p50, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p60, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p70, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p80, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p90, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p100, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p30, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveJ p20, v1000, fine, tool1_Pen;
	ENDPROC
	PROC Sub_B()
		MoveL p110, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p120, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p130, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p140, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveC p150, p160, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveC p190, p200, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p120, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p110, v500, fine, tool1_Pen;
	ENDPROC
	PROC Sub_B_2()
		MoveL p210, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p220, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p230, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p240, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveC p250, p260, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveC p270, p280, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p220, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL p210, v500, fine, tool1_Pen;
	ENDPROC
ENDMODULE

 Enlaces de Interese:


Data Publicación: 20/01/2021 

Exercicio 3 con RobotStudio ABB, FlexPendant y Programación Fisica con IRB-120.

Programación de robots industriais Off-Line.

  1. Aprender a coa un facer movementos programadora "FlexPendant".
  2. Para Aprender a Colocar o Robot, Solido, Ferramentas e saber engadir os primeiros Puntos, visite noso articulo: Simulación 4.0 ABB

Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia Mundo.
 
Objeto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B  C 
Robot 0 0 805,00 Robot componente 0 0 0
Mesa Formación 792 0 0 Componente Mesa Formación 0 0 90
Plantilla 0 0 0 Componente Plantilla ABB 0 0 0
MyTool (Unida automáticamente al Robot) - - - Componente MyTool - - Rot Z = 90º
Estación Completa (Sin Programación) - - - Estación Completa - - -


Loading...


 RAPID:

MODULE MainModule
	CONST robtarget P10:=[[353.02,0.00,472.37],[0.259767,-0.00800538,-0.96518,-0.0297443],[0,0,0,0],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P20:=[[344.76,0.50,53.70],[0.00107618,-3.32278E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P30:=[[344.76,0.50,13.70],[0.00107623,-3.32292E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P40:=[[344.76,-95.00,13.70],[0.00107612,-3.32319E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P50:=[[358.91,-128.86,13.70],[0.00107622,-3.32353E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P60:=[[392.76,-143.00,13.70],[0.001076,-3.32098E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P70:=[[496.76,-143.00,13.70],[0.00107596,-3.32182E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P90:=[[544.76,-95.00,13.70],[0.00107599,-3.32084E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P80:=[[530.61,-128.86,13.70],[0.00107594,-3.32064E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P100:=[[544.76,96.00,13.70],[0.00107592,-3.32087E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P120:=[[496.76,144.00,13.70],[0.00107588,-3.32161E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P110:=[[530.62,129.86,13.70],[0.00107589,-3.32067E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P130:=[[392.76,144.00,13.70],[0.00107592,-3.3212E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P150:=[[344.76,96.00,13.70],[0.00107623,-3.32275E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P140:=[[358.91,129.86,13.70],[0.00107597,-3.32141E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P160:=[[396.81,0.50,13.70],[0.00107556,-3.32074E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P160_1:=[[396.81,0.50,53.70],[0.00107547,-3.32047E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P180:=[[492.13,0.12,13.70],[0.00107491,-3.31304E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P170:=[[444.44,-47.85,13.70],[0.00107513,-3.31805E-5,-0.999525,-0.0308027],[-1,-1,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P200:=[[397.08,0.50,13.70],[0.00107705,-3.32624E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,0,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	CONST robtarget P190:=[[444.73,48.47,13.70],[0.00107566,-3.30401E-5,-0.999525,-0.0308027],[0,0,-1,1],[9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9,9E+9]];
	PROC main()
		MoveJ P10, v1000, fine, tool1_Pen;
		MoveJ P20, v500, fine, tool1_Pen\WObj:=wobj0;
		MoveL P30, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL P40, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveC P50, P60, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL P70, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveC P80, P90, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL P100, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveC P110, P120, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL P130, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveC P140, P150, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL P30, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL P20, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL P160_1, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL P160, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveC P170, P180, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveC P190, P200, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveL P160_1, v500, fine, tool1_Pen;
		MoveJ P10, v1000, fine, tool1_Pen;
	ENDPROC
ENDMODULE

 Enlaces de Interese:


Data Publicación: 20/01/2021