Exercicio 1 con KUKA Sim Pro, Programación de movementos PTP.

Programación de robots industriais Off-Line.

Puntos PTP:
Teach KRL Situación Velocidad
  PTP HOME A1= 0 A2=-90 A3=90 A4=0 A5=0 A6=0 100%
  PTP P1 5 cm altura base izq 100%
  PTP P2 1 cm altura base izq 50%
  WAIT 2 Seg    
  PTP P3 5 cm altura base izq 50%
  PTP P4 5 cm altura base der. 50%
  PTP P5 1 cm altura base der. 50%
  WAIT 2Seg    
  PTP P6 5 cm altura base der. 50%
  PTP HOME A1= 0 A2=-90 A3=90 A4=0 A5=0 A6=0 100%


Loading...


 Links de Interese:


Data Publicación: 09/02/2020