Programación 12 ABB.

Aprender Lenguaje RAPID, podremos programar desde RobotStudio, o desde la FlexPendant.

 1. Ejemplo usando estas instrucciones MoveL Offs & FOR; Si quiere realizar este ejemplo puede tomar como base la estación: Estación ABB 1 Ventosa:
  MODULE Module1
    CONST robtarget Target_10:=[[24.000115009,23.999900721,78.0403562],[0.70710679,0.000000031,0.707106772,-0.000000006],[-1,-1,-1,1],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    VAR num DesY := 0;
    VAR num AX := 0;
    VAR num AY := 0;
    VAR num AZ := 1;
    CONST jointtarget JointTarget_1:=[[0,0,0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    
  	PROC main()
      
      SetDO D652_10_DO1,0;
      SetDO D652_10_DO2,1;
              
      FOR Z FROM 1 TO 0 DO
        FOR Y FROM 1 TO 0 DO
          FOR X FROM 1 TO 0 DO  
            
          MoveJ Offs(Target_10,0,0,0),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj1_Base_A;
          Coger;
          MoveJ Offs(Target_10,(X*42),(Y*42),60),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj2_Base_B;
          AX := X;
          AY := Y;
          AZ := Z;
          
          Dejar;
          
          ENDFOR
        ENDFOR
      ENDFOR
  
      MoveAbsJ JointTarget_1,v200,z100,tool2_Ventosa\WObj:=wobj1_Base_A;
      
  	ENDPROC
    
    	PROC coger()
            
            MoveL Offs(Target_10,0,0,(-40.04)),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj1_Base_A;
              SetDO D652_10_DO2,0;
              SetDO D652_10_DO1,1;
              WaitDI D652_10_DI4, 1;
            MoveL Offs(Target_10,0,0,0),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj1_Base_A;
      ENDPROC
      
      PROC dejar()
         
            MoveL Offs(Target_10,(AX*42),(AY*42),(AZ*(-40.04))),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj2_Base_B;
              SetDO D652_10_DO1,0;
              SetDO D652_10_DO2,1;
              WaitDI D652_10_DI4, 0;
            MoveL Offs(Target_10,(AX*42),(AY*42),60),v200,fine,tool2_Ventosa\WObj:=wobj2_Base_B;  
         
  	  ENDPROC
    
  ENDMODULE

  Loading...


   Links de Interés:


  Fecha de Publicación: 03/03/2021

Programación 11 V3 ABB.

Aprender Lenguaje RAPID, podremos programar desde RobotStudio, o desde la FlexPendant.

 1. Ejemplo usando estas instrucciones  MoveL Offs, WaitTime & FOR; Si quiere realizar este ejemplo puede tomar como base la estación: Estación PROG_11 V3 Vacía:
    MODULE Module1
  	VAR robtarget Primera_Pos:=[[-0.222935967,0.000098037,49.999436079],[0,0,1,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    VAR num NSec := 0;
    VAR num NUMERO := 0;
    CONST jointtarget Home_Abs:=[[0,0,0,0,30,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  
    
  	PROC main()
      
      Primera_Pos.trans.x := -0.222935967;
      Primera_Pos.trans.y := 0.000098037;
      Primera_Pos.trans.z := 49.999436079;
      
      TPErase;
      TPReadnum NUMERO, "Introduzaca un número entre 1 y 4";
      MoveAbsJ Home_Abs,v1000,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      
      TEST NUMERO
      
      CASE 1: 
        TPWrite "Soldando Derecha";
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x + 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
        
      CASE 2: 
        TPWrite "Soldando Centro";
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x + 300;
        
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.y := Primera_Pos.trans.y + 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
        
      CASE 3: 
        TPWrite "Soldando Izquierda";
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x + 300;
        Primera_Pos.trans.y := Primera_Pos.trans.y + 300;
        
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x - 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
        
      CASE 4: 
        TPWrite "Soldando Derecha";
        
        
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x + 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
        
        TPWrite "Soldando Centro";
        
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.y := Primera_Pos.trans.y + 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
        
        TPWrite "Soldando Izquierda";
        
        FOR NSec FROM 0 to 2 DO
        
        Soldar;
        
        Primera_Pos.trans.x := Primera_Pos.trans.x - 100;
        MoveL Primera_Pos,v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
        
        ENDFOR
      
      
      ENDTEST
      
      
      
  	  Soldar;
      
      MoveAbsJ Home_Abs,v1000,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      
  	ENDPROC
    
    PROC Soldar()
    
      MoveL RelTool(Primera_Pos,0,0,0),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      MoveL RelTool(Primera_Pos,0,0,50),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      WaitTime 2;
      MoveL RelTool(Primera_Pos,0,0,0),v200,fine,MyTool\WObj:=W_Soldar;
      
    ENDPROC
  ENDMODULE

  Loading...


   Links de Interés:


  Fecha de Publicación: 05/03/2021