Programación 4 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Instrución TPReadNum; Mostrará na pantalla de operador unha mensaxe cun teclado numérico. TPReadNum encárgarse de asignar o valor numérico introducido nunha variable, en primeiro lugar indicaremos a variable na cal gardaremos a resposta numérica, por ultimo indicaremos o texto que se mostrará na pantalla. O formato desta instrucción é:
  TPReadNum <Variable>,"Texto a mostrar na pantalla";
 2. Control de Flujo TEST; Segundo o valor da variable executaremos unhas instrucións ou otras, para vero mais claro poñemos uns exemplos mais adiante. O formato desta instrución é o siquiente:
  TEST <variable>
  CASE <Valor da variable coa que queremos executar as seguintes instrcións> :
  
  !Instrucións a executar no primer caso
  
  CASE <Valor da variable coa que queremos executar as seguintes instrcións>:
  
  !Instrucións a executar no primer caso
  
  ENDTEST
 3. Control de Flujo TEST; Exemplo cunha variable "Numero" e 4 opcions diferentes:
  VAR Num Numero := 0;
  !Declaro Numero e a inicializo en 0
  
  TEST Numero 
  CASE 1:
  !Instrucións que realizaremos valendo Numero = 1
  
  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  
  CASE 2:
  !Instrucións que realizaremos valendo Numero = 2
  
  MoveJ Target_20,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  
  CASE 3,4:
  !Instrucións que realizaremos valendo Numero = 3 o Numero = 4
  
  MoveJ Target_30,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  
  CASE 5,6,8:
  !Instrucións que realizaremos valendo Numero = 5 o Numero = 6 o Numero = 8
  
  MoveJ Target_40,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  
  ENDTEST
 4. Exemplo usando estas instrucións TPReadNum & TEST; Sie quere realizar este exemplo pode tomar como base o do exercicio Programación 1 ABB:
  MODULE Module1
  	CONST robtarget Target_10:=[[547.330665099,0,451.64730631],[0.190808996,0,0.981627183,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_20_2:=[[580.004388386,-300.000173756,49.997538618],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_20:=[[579.997326386,-300.000184257,-0.002460883],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_30_2:=[[580.007086271,300.000028414,49.999940578],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_30:=[[580.000005471,300.000017813,-0.000058921],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	VAR num NUMERO;
    PROC main()
  	  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      TPErase;
      TPReadnum NUMERO, "Introduzaca un número entre 1 y 3";
      TEST NUMERO
      CASE 1: 
        TPWrite "Soldando Derecha";
        Secuencia_1;
      CASE 2:
        TPWrite "Soldando Izquierda";
        Secuencia_2;
      CASE 3:
        TPWrite "Soldando Izquierda y Derecha";
        Secuencia_1;
        Secuencia_2;
      ENDTEST
  
  	  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	ENDPROC
  	PROC Secuencia_1()
  	  MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  MoveJ Target_20,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	ENDPROC
  	PROC Secuencia_2()
  	  MoveJ Target_30_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  MoveJ Target_30,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  MoveJ Target_30_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	ENDPROC
  ENDMODULE   Links de Interese:


  Data Publicación: 09/02/2021

Programación 3 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Instrución TPReadNum; Mostrará na pantalla de operador unha mensaxe cun teclado numérico. TPReadNum encárgarse de asignar o valor numérico introducido nunha variable, en primeiro lugar indicaremos a variable na cal gardaremos a resposta numérica, por ultimo indicaremos o texto que se mostrará na pantalla. O formato desta instrucción é:
  TPReadNum <Variable>,"Texto a mostrar na pantalla";
 2. Control de Flujo TEST; Segundo o valor da variable executaremos unhas instrucións ou otras, para vero mais claro poñemos uns exemplos mais adiante. O formato desta instrución é o siquiente:
  TEST <variable>
  CASE <Valor da variable coa que queremos executar as seguintes instrcións> :
  
  !Instrucións a executar no primer caso
  
  CASE <Valor da variable coa que queremos executar as seguintes instrcións>:
  
  !Instrucións a executar no primer caso
  
  ENDTEST
 3. Control de Flujo TEST; Exemplo cunha variable "Numero" e 4 opcions diferentes:
  VAR Num Numero := 0;
  !Declaro Numero e a inicializo en 0
  
  TEST Numero 
  CASE 1:
  !Instrucións que realizaremos valendo Numero = 1
  
  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  
  CASE 2:
  !Instrucións que realizaremos valendo Numero = 2
  
  MoveJ Target_20,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  
  CASE 3,4:
  !Instrucións que realizaremos valendo Numero = 3 o Numero = 4
  
  MoveJ Target_30,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  
  CASE 5,6,8:
  !Instrucións que realizaremos valendo Numero = 5 o Numero = 6 o Numero = 8
  
  MoveJ Target_40,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  
  ENDTEST
 4. Exemplo usando estas instrucións TPReadNum & TEST; Sie quere realizar este exemplo pode tomar como base o do exercicio Programación 1 ABB:
  MODULE Module1
  	CONST robtarget Target_10:=[[547.330665099,0,451.64730631],[0.190808996,0,0.981627183,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_20:=[[579.997326386,-300.000184257,-0.002460883],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_30:=[[580.000005471,300.000017813,-0.000058921],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_20_2:=[[580.004388386,-300.000173756,49.997538618],[0.00007062,0.000000176,-0.999999998,0.000000105],[-1,1,-2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	CONST robtarget Target_30_2:=[[580.007086271,300.000028414,49.999940578],[0.000070808,0.000000206,-0.999999997,0.000000106],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    CONST robtarget Target_50:=[[339.99,300,0],[0.014306426,0.021153167,0.999670738,0.002507023],[0,-1,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    CONST robtarget Target_50_2:=[[339.99,300,50],[0.014306426,0.021153167,0.999670738,0.002507023],[0,-1,1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    CONST robtarget Target_40:=[[589.999996765,300.000000063,-0.000079507],[0.014305147,0.021155022,0.999670717,0.002507207],[0,-1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    VAR Num NumeroCase := 0;
    !***********************************************************
    !
    ! Módulo: Module1
    !
    ! Descripción:
    !  <Introduzca la descripción aquí>
    !
    ! Autor: Carlos Urrestarazu
    !
    ! Versión: 1.0
    !
    !***********************************************************
    
    
    !***********************************************************
    !
    ! Procedimiento Main
    !
    !  Este es el punto de entrada de su programa
    !
    !***********************************************************
    PROC main()
  		TPErase;
      TPReadNum NumeroCase,"Introduzca un numero entre: 1 y 2.";
  		TEST NumeroCase
        CASE 1:
        TPWrite "Soldando Derecha";
    			MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
    			MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
    			MoveJ Target_20,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
    			MoveJ Target_20_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
        CASE 2:
    			TPWrite "Soldando Izquierda";
    			MoveJ Target_30_2,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
    			MoveJ Target_30,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      ENDTEST
      MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      !Añada aquí su código
    ENDPROC
  ENDMODULE   Links de Interese:


  Data Publicación: 29/01/2021