Programación 8 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Instrución MoveL RelTool; RelTool (Relative Tool) utilízase para engadir un desprazamento e/ou unha rotación, expresada no sistema de coordenadas da ferramenta activa, a unha posición do robot.
 2. Instrución MoveL RelToolFormato da mesma:
  MoveL RelTool(Punto_de_referencia,X,Y,Z),velocidad,aproximación,TOOL\BASE;
 3. Exemplo usando estas instrucións  MoveL RelTool & WaitTime; Se quere realizar o exemplo pode tomar como base o exercicio Programación 4 ABB:
  MODULE Module1
  	CONST robtarget Target_10:=[[547.330665099,0,451.64730631],[0.190808996,0,0.981627183,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    CONST robtarget Target_40:=[[415.304350475,0,451.647255958],[0.19080893,0,0.981627196,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	PROC main()
  	  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      
      MoveL RelTool(Target_40,200,200,0),v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      MoveL RelTool(Target_40,0,0,0),v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      WaitTime 2;
      MoveL RelTool(Target_40,0,0,200),v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      MoveL RelTool(Target_40,0,0,0),v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  WaitTime 2;
  	  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      WaitTime 2;
  	ENDPROC
  ENDMODULE


   Links de Interese:


  Data Publicación: 10/02/2021

Programación 7 ABB.

Aprender Linguaxe RAPID, poderemos programar desde RobotStudio, ou desde a FlexPendant.

 1. Instrución MoveL Offs; Esta instrución toma como referencia un punto programado e desprazásese deste tanto como lle indicamos, podéndoo facer en x,y,z.
 2. Instrución MoveL OffsFormato da mesma:
  MoveL Offs(Punto_de_referencia,X,Y,Z),velocidad,aproximación,TOOL\BASE;
 3. Exemplo usando estas instrucións  MoveL Offs & WaitTime; Se quere realizar o exemplo pode tomar como base o exercicio Programación 4 ABB:
  MODULE Module1
  	CONST robtarget Target_10:=[[547.330665099,0,451.64730631],[0.190808996,0,0.981627183,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
    CONST robtarget Target_40:=[[415.304350475,0,451.647255958],[0.19080893,0,0.981627196,0],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
  	PROC main()
  	  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      
      MoveL Offs(Target_40,200,200,0),v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      MoveL Offs(Target_40,0,0,0),v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      WaitTime 2;
      MoveL Offs(Target_40,0,0,200),v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      MoveL Offs(Target_40,0,0,0),v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
  	  WaitTime 2;
  	  MoveJ Target_10,v1000,fine,MyTool\WObj:=wobj0;
      WaitTime 2;
  	ENDPROC
  ENDMODULE


   Links de Interese:


  Data Publicación: 10/02/2021