Simulación 10 con KUKA Sim Pro, Estación de entrenamiento.

Programación de robots industriais Off-Line.

 

Autor Imaxe: JLVM
Autor Imaxe: JLVM

Loading...


 Links de Interese:


Data Publicación: 10/02/2021

Simulación 9 con KUKA Sim Pro, cargado de pantallas.

Programación de robots industriais Off-Line.

  1. O robot colle as pantallas e as situa na cinta principal.

Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia que o robot 1 se sitúa na posición X=0, Y=0, Z=0.
 
Objeto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B   C 
Robot 0 0 0 Componente Robot 0 0 0
Cinta Transportadora 1 -1000 -1550 0  Componente Cinta Transportadora  0 0 0
Cinta Transportadora 2 -1000 1100 0 Componente Cinta Transportadora 0 0 0
Cinta Transportadora 3 1234 -394 0 Componente Cinta Transportadora 90 0 0
Ventosa - - -  Componente Tool Ventosa  0 0 0

 

Loading...


 Links de Interese:


Data Publicación: 30/01/2021