Simulación 8 con KUKA Sim Pro, Paletizado Botellas.

Programación de robots industriais Off-Line.

  1. O robot colle as Botellas da cinta e as paletiza na caixa.

Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia que o robot 1 se sitúa na posición X=0, Y=0, Z=0.
 
Objeto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B   C 
Robot 0 0 0 Componente Robot 0 0 0
Cinta Transportadora -1755 700 0  Componente Cinta Transportadora  0 0 0
Pinza - - -  Componente Pinza  0 0 0

 

Autor: JLVMAutor Imaxe: JLVM

Loading...


 Links de Interese:


Data Publicación: 28/01/2021

Simulación 7 con KUKA Sim Pro, Paletizado Caixas.

Programación de robots industriais Off-Line.

  1. O robot colle as caixas da cinta e as paletiza no Pallet.

Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia que o robot 1 se sitúa na posición X=-280, Y=0, Z=-39,83.
 
Objeto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B   C 
Robot -280 0 -39,83 Componente Robot 0 0 0
Pallet 1084,69 -2,13 0 Componente Euro Pallet 0 0 0
Cinta Transportadora -1755 700 0  Componente Cinta Transportadora  0 0 0
Ventosa - - -  Componente Tool Ventosa  0 0 0

 

Loading...


 Links de Interese:


Data Publicación: 28/01/2021