Simulación 6 con KUKA Sim Pro, Desprazamento de obxectos e soldadura.

Programación de robots industriais Off-Line.

  1. O robot 1 colle do chan as pezas a soldar e posiciónaas nos diferentes lugares de traballo .
  2. O robot 2 encárgase de soldar as pezas.

Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia que o robot 1 se sitúa na posición X=0, Y=0, Z=0.
 
Obxecto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B   C 
Robot 1 0 0 0 Componente Robot 0 0 0
Robot 2 1750 0 0 Componente Robot 0 0 0
Bloque Rojo -990 -990 0 Componente Bloque Rojo 0 0 0
Bloque Amarillo -500 -990 0  Componente Bloque Amarillo  0 0 0
Bloque Verde 0 -990 0  Componente Bloque Verde  0 0 0

 

Loading...


 Links de Interese:


Data Publicación: 02/12/2020 

Simulación 5 con KUKA Sim Pro, Celda enchido caixas.

Programación de robots industriais Off-Line.

  1. O robot 1 colle do chan a caixa e trasládaa encima da mesa.
  2. O robot 2 colle o obxecto da segunda mesa e introdúceo na caixa depositada na primeira mesa.

Posición, e Rotación dos obxectos:
-Tomando como referencia que o robot 2 se sitúa na posición X=1000, Y=4.76, Z=0.
 
Obxecto X Y  Z  Descargar Componentes  A   B   C 
Robot 1 -1954.76 4.76 0 Componente Robot 0 0 0
Robot 2 1000 0 0 Componente Robot 0 0 0
Mesa 1 -504.76 4.76 0 Componente Mesa -90 0 0
Mesa 2 2450 0 0 Componente Mesa -90 0 0
Pantalla TV 2450 -2.01 750.03 Componente Pantalla TV -90 0 0
Caja -1954.76 -1195.24 0 Componente Caja -90 0 0
Mesa Control 2160.19 -2662.27 0 Componente Mesa Control 0 0 0
Portátil 1 Mesa D 1513.52 -2794.76 750.03 Componente Portátil 23.91 0 0
Portátil 2 Mesa D 1803.75 -2667.98 750.03 Componente Portátil 0 0 0
Portátil 3 Mesa D 2120.44 -2665.49 750.03 Componente Portátil -21.84 0 0
Pantalla Tubo 2700.99 -2828.11 750.03 Componente Pantalla Tubo -26.32 0 0
Teclado 1945.25 -2803.75 750.03 Componente Teclado 0 0 0
Silla 1921.11 -3312.69 0 Componente Silla 82.49 0 0
Cuadro Control 1204.99 -2362.25 0 Componente Cuadro Control -60.69 0 0
Barrera Fotoeléctrica 0 -2064.47 0 Componente Barrera Fotoeléctrica 0 0 0
Controlador 1 3780.14 -1228.62 0 Componente Controlador KR 90 0 0
Controlador 2 3780.21 -1880.99 0 Componente Controlador KR 90 0 0
Grid 1500x2200 - - - Componente Grid - - -
Grid 1000x2200 - - - Componente Grid 2 - - -
Pillar Outside - - - Componente Pillar Out - - -
Woman 1914.57 -3362.26 45 Componente Woman on Chair 172.23 0 0

 

Loading...


 Links de Interese:


Data Publicación: 22/10/2020